Senhejma hundo estis savprenita

(klaku ĉi tie por aŭskulti sondosieron)

Anderson Damasceno estas prezidanto de la neregistara organizo Arkeo de Noa. Li ofte organizas kunsidojn por diskuti ĉefajn temojn pri la venontaj agadoj, sed kelkfoje aferoj ne antaŭvideblaj okazas.

Dum la lasta semajnfino li promenante kun sia hundino trovis hundon proksime de arbustoj. Li analizis ĝian situacion kaj konstatis, ke ĝi estas malsana (pro viruso, eble). Li savprenis ĝin kaj nun ĝi estas ĉi tie en nia domo. Ĝi preskaŭ ne moviĝas, estas malforta kaj ĝis nun manĝis nenion kvankam estas manĝaĵo apud ĝi.

Ĉi tie jam estas sep hundoj. Tri el ili estas de Anderson kaj la aliaj atendas novan familion. Ĉiuj estis trovitaj en mia urbo kaj savprenitaj de li. Tiu estas mirinda ago laŭ mi ĉar la plej granda parto de la personoj ne tiel senpense kunportus surstratajn bestojn hejmen.

Mi tre ŝatas kiam la sano de tiaj hundoj pliboniĝas kaj ili rigardas nin per brilaj okuloj. Ŝajnas, ke ili dankas nin pro tiu grava helpado precipe se ĝi suferis multe.

Unufoje ankaŭ mi trovis hundon biciklante al mia universitato. Tiam mi kunportis kaj lasis ĝin en domo de amiko. Tie ĝi restis dum nur kvin horoj. Lia patro vizitis lin kaj demandis de mi ĉu li povos adopti ĝin. Mi tuj respondis “jes!” kaj ĝojis ĉar mi ne havis planojn pri tiu hundo. Tiam mi loĝis en alia domo kaj ne povis havi bestojn tie.

Mi volas ankaŭ adopti iun ajn hundon aŭ katon, sed nuntempe mi ne scias ĉu mi havas sufiĉe da mono por aĉeti ĉion, kion tiuj bestoj bezonas por vivi bone. Mi volus adopti la venontan beston, kiun mi trovos surtrate.

Nuntempe tiu hundo jam estas en besto-malsanulejo. Laŭ na besto-kuracisto li havas internan hemoragion, sed ĝi ne mortos pro tio kaj baldaŭ ĝi submetiĝos al kirurgio.

Jen filmeto pri ĝi:

Bestprotekta organizo ‘Kovcxeg’ (‘Arkeo’) en Ukrainio

Unu el la plej grandaj problemoj de bestoprotektado estas senhejmaj bestoj – precipe senhejmaj katoj kaj hundoj, kiuj ĉiutage mortas surstrate pro malsato, malbona trakto de homoj aŭ eĉ pro mortigado lanĉita de lokaj urbregistaroj por malaperigi kompatindajn senhelpajn bestojn.

Tiu problemo estas vere granda en mia urbo, Jalto, Ukrainio, kie estas pluraj senhejmaj bestoj. Kiel  la plej efika solvo kaj alternativo al simpla senpensa mortigado, ĉi tie antaŭ kelkaj jaroj estis kreita socia unio ‘Kovĉeg’ (‘Arkeo’). Ĝi okupiĝas pri ĉio rilata al senhejmaj katoj kaj hundoj, kiel steriligado, nutrado kaj domserĉado por tiuj bestoj.

‘Kovĉeg’ estas libera organizo, kiu konsistas el ĉiamaj partoprenantoj, kiuj starigis la organizon kaj kunlaboras ĉiam. Iu ajn homo, kiu interesiĝas pri la problemo povas helpi la organizon laŭdezire kaj laŭpove. Ekzemple, ĉiam bezonatas helpo pri promenado de hundoj, pri organizado de bestoekspozicioj kaj aĉetado de manĝaĵoj kaj kuraciloj. Tiuj, kiuj  scipovas programadon, povas helpi pri la retejo de la organizo, ktp.

La ĉefaj taskoj de la organizo estas la jenaj :
1) kreado de la azilo por senhejmaj bestoj de la urbo;

2) realigado de steriligprogramo en nia urbo;

3) plialtigado de etika trakto de la bestoj per homoj;

4) unuiĝo de la homoj, kiuj interesiĝas pri la problemo.

‘Kovĉeg’ okupiĝas pri savado de senhejmaj kaj perditaj katoj, hundoj kaj iam birdoj. Volontuloj de la organizo ‘kolektas’ senhejmajn bestojn surstrate,  serĉas loĝejon por ili aŭ donas azilon; oni lavas la bestojn, senparazitigas kaj ekzamenas.  Se la bestoj estas malsanaj, oni portas ilin al bestmalsanulejojn. Por trovi novan loĝejon, oni uzas kelkajn metodojn en la organizo:

1) Volontuloj  de la organizo portas ilin al la bestvendejojn kaj deĵoras tie kun ili;

2) Ili metas informojn pri la trovitaj bestoj en la retejon kie homoj vizitantaj la retejon povas elekti beston, kiun ili ŝatas.

‘Kovĉeg’ estas tre aktiva organizo, kiu prezentas sin dum diversaj strikoj kontraŭ registara politiko pri senhejmaj bestoj.  Regule, dumjare ĝi starigas budojn, organizas foirojn, paradojn kaj festivalojn okaze de la tutmonda tago de bestorajtoj, dum internacia tago de katoj, dum kiuj homoj havas eblecon konatiĝi kun belegaj bestoj, scii pri iliaj problemoj.

La organizo sukcese funkcias jam de kelkaj jaroj kaj invitas homojn, kiuj intersiĝas kaj zorgas pri  la bestoj, kiuj ĉiutage bezonas nian helpon. Tiuj organizoj certe funkcias en pluraj urboj kaj se vi volas helpi, ne hezitu kaj kontribuu en la savadon de niaj bonegaj amikoj. 🙂


Onca starigas budon surstrate por disvastigi veganismon

(Klaku ĉi tie por aŭskulti sondosieron)

La  unuan de oktobro en Kuritibo, Brazilo, la bestprotekta volonta grupo “Onca” starigis budon sur la strato Dek kvina de novembro. Ĝi faras tion unufoje monate. Tie, oni informis la interesatajn promenantojn pri kio oni povas fari por helpi bestojn, precipe tiujn, kiujn oni manĝas. Multaj personoj haltis kaj babilis kun la oncaanoj.

En Brazilo estas socio nomata SVB (Brazila vegetarana socio). La regiona kunordigisto Ricardo Laurino ĉeestis  kaj subtenis la grupon. Antaŭ ĉirkaŭ du semajnoj okazis kongreso en Kuritibo pri bestrajtoj, kaj tie oni disdonis flugfoliojn pri vegetarana nutrado. Onca partoprenis ĝin kaj profitis la okazon por preni ilin, kiuj estis disdonataj dum la lasta dimanĉo. Tia informo gravas ĉar multaj personoj demandas pri ĝi. Ekzemple, kiu manĝaĵo enhavas feron? Kiu manĝaĵo enhavas proteinojn? Ĉion pri tiu temo oni informis per tiuj flugfolioj.

Onca unuafoje farigis proprajn mansakojn, kiuj helpos nin disvastigi la grupon. Pro forta pluvo, je la 17:30 la grupo ĉesigis la agadon.
Pliaj informoj pri ĝi troviĝas jene, ĉe la portugallingva oficiala retejo.
Se vi volas rigardi aliajn fotojn, kontrolu ĉi tiun fejsbukpaĝon.